Irian Jaya Carpet Pythons

Female 1: Hatched December 2007

Light coloured female Irian Jaya Carpet Python Adult Irian Jaya Female Irian Jaya python

Female 2: Hatched December 2008

Irian Jaya Carpet Python Irian Jaya Female Irian Jaya

Female 3: Hatched December 2007

Dark Irian Jaya Female Adult Female Irian Jaya Carpet Python Irian Jaya Female - dark colouring

Male 1: Hatched December 2007

Adult Irian Jaya Carpet python Male Irian Jaya Adult Male Irian Jaya